Huishoudelijk reglement KBBC Union Leopoldsburg

Dit reglement is van toepassing op alle leden van KBBC Union Leopoldsburg en de leden van de VZW.
Wie verbonden is als lid, of toetreedt als lid verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met onderstaand reglement.


 1. Al onze actief spelende leden dienen hun lidgeld tijdig te betalen. In dit lidgeld is inbegrepen:
  • Verzekering tijdens training, tornooien en matchen.
  • Gebruik van de wedstrijdtenues, de sportinfrastructuur en basketballen.
  • Aansluiting VBL.
 2. Elke speler/speelster dient voor de aanvang van de officiële competitie een medisch attest in te dienen ondertekend door een geneesheer. Dit medisch attest kan je steeds downloaden via onze website. Indien dit medisch attest niet tijdig ingediend is zal de speler niet kunnen deelnemen aan de wedstrijden.
 3. Aangezien elk lid van de club KBBC Union Leopoldsburg vertegenwoordigt, zal hij of zij zich op een voorbeeldige, sportieve en correcte manier gedragen zodat het imago van de club op een positieve wijze naar buiten gedragen wordt. Bij misdragingen kunnen er sancties opgelegd worden door de coach en/of het bestuur.
 4. Elk lid volgt de onderrichtingen van de bestuursleden, de coaches, ploegbegeleiders en zaalverantwoordelijke.
 5. Afwezigheden op trainingen, wedstrijden of evenementen dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan de trainer. Indien de trainer onbereikbaar is aan de ploegverantwoordelijke of een bestuurslid. Elk lid krijgt in het begin van het seizoen de gegevens van de coach/ploegverantwoordelijke. De gegevens van de bestuursleden zijn steeds terug te vinden op onze website.
 6. De wedstrijdtenues worden na de matchen steeds verzameld en volgens de richtlijnen binnen de ploeg gewassen en bewaard.
 7. Drugs zullen onder geen enkele vorm getolereerd worden binnen onze club! Voor onze jeugdspelers zijn alcohol en tabak, inclusief vapen, ten strengste verboden tijdens trainingen, in de kleedkamers en tijdens matchen. Voor de seniors wordt alcohol voor en tijdens trainingen en matchen niet toegestaan. Sancties bij inbreuk hierop zullen enkel door het bestuur uitgesproken worden.
 8. Er wordt van iedereen verwacht op tijd op het terrein aanwezig te zijn voor de training in de juiste sportuitrusting. Indien men niet tijdig aanwezig kan zijn moet de coach hiervan verwittigd worden. Schoenen waar men mee speelt binnen worden buiten niet gedragen.
 9. Er wordt van iedereen verwacht tijdig aanwezig te zijn voor een match. Dit uur zal steeds door de coach medegedeeld worden.
 10. Op het terrein mag er enkel water gedronken worden.
 11. Lange haren worden tijdens trainingen en wedstrijden steeds samen gedaan of met een haarband achteruit gehouden.
 12. Om hygiënische redenen is het verplicht zich te douchen na een training/match indien mogelijk.
 13. De training wordt op geen enkel moment verlaten zonder toestemming van de trainer.
 14. Schade welke voorkomt uit vandalisme, vernielingen, diefstal... worden door de dader (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers) gedragen. De club komt niet tussen in de kosten. De club kan hier nog bijkomende sancties opleggen.
 15. Iedereen helpt opruimen na een wedstrijd of training.
 16. Kleedkamers worden proper achtergelaten.
 17. Negatieve emotionele reacties, agressief of uitdagend gedrag ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechters of publiek zullen niet toegelaten worden en kunnen leiden tot bijkomende sancties.
 18. Pestgedrag wordt onder geen enkele vorm getolereerd! Hierop zullen sancties volgen.
 19. Op het terrein zullen de instructies van de coach moeten gevolgd worden en wordt er geen wangedrag geduld.
 20. Bij evenementen georganiseerd door en voor de club wordt er gevraagd van de leden 16+ om een helpende hand toe te steken.
 21. De basketballen moeten steeds na afloop van de training/wedstrijd terug in het daarvoor voorziene ballenrek geplaatst worden en dit dient afgesloten te worden.
 22. Elk lid geeft toestemming voor het maken en publiceren van foto’s/filmpjes die gemaakt worden tijdens trainingen, wedstrijden, evenementen door en voor KBBC Union Leopoldsburg. Deze zullen enkel bedoeld worden om de club in een positief daglicht te stellen. Indien niet, laat dit persoonlijk, schriftelijk weten aan het bestuur.
 23. De coaches beslissen onderling welk lid in welke ploeg terecht komt. Dit doen ze steeds met de beste intenties voor elk lid.
 24. Indien een speler geselecteerd wordt om in verschillende leeftijdscategorieën te trainen of te spelen is dit steeds in samenspraak met de coach, de speler zelf en indien minderjarig met de ouders. Deze speler speelt prioritair in zijn/haar ploeg en traint of speelt in de tweede ploeg op vraag van de trainer.
 25. Indien een speler/coach/medewerker/ouder/supporter/... een boete oploopt bij de bond, wordt dit door hem/haar zelf betaald. De club komt hier niet in tussen tenzij het bestuur er, na concrete vraag van de ouders of speler en na de argumenten gehoord te hebben, anders over beslist.
 26. Elke speler dient in het bezit te zijn van zijn/haar identiteitskaart. Indien een speler deze niet kan voorleggen bij een wedstrijd betaalt hij/zij een boete van €10 terug aan de club. De club moet deze boete namelijk aan Basketbal Vlaanderen betalen. Indien de identiteitskaart door de club werd ingelezen is dit niet nodig. Leden met een buitenlands paspoort moeten steeds hun paspoort bij zich hebben.
 27. Het wordt ten sterkste geapprecieerd dat ook de leden zelf en hun ouders zich ook inzetten tijdens evenementen die door en voor de club gedaan worden. Door vele helpende handen kunnen deze evenementen alleen maar groeien waardoor de club meer kan investeren in onze leden. Ook worden de ouders gevraagd te helpen bij een wedstrijd om aan de tafel te gaan zitten: score of klok bedienen.