Visie

1. Voorwoord

KBBC Union Leopoldsburg basket wil een sportclub zijn met een brede basis, in en rondom Leopoldsburg die basketbal aanbiedt voor jeugd en seniors, jongens/heren en meisjes/dames en dit op verschillende competitieniveaus. Een sportclub waar de spelers graag komen spelen, waar iedereen alle kansen krijgt, met een goede basketopleiding en waar de spelers elke week gemotiveerd zijn om een goede wedstrijd te spelen. Wij wensen te streven naar tevreden spelers, ouders, supporters en sponsors, niet alleen op sportief maar ook op sociaal, organisatorisch en commercieel vlak.


2. Onze waarden

Sociaal

Wij willen een club zijn waarin alle spelers op hun niveau aan bod kunnen komen en waarin iedereen de kans krijgt om zijn basketbaltalent te ontplooien. In dit kader bieden wij als club verschillende competitieniveaus aan zodat iedereen aan zijn trekken kan komen. Tot de leeftijd van 12 jaar is iedereen welkom en kan iedereen aansluiten. Aansluitingen op latere leeftijd kan worden bekeken in functie van open plaatsen in de bestaande ploegen. Wij nemen als club onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op en werken mee aan het promoten en het aanbieden van een gezonde vrijetijdsbesteding aan de jeugd. Wij staan in deze context open voor samenwerking met andere clubs en de gemeentelijke overheid.

Sportief

Wij streven ernaar om elke speler op zijn niveau maximaal te laten renderen. Dit houdt in dat we bij de jeugd de prioriteit duidelijk leggen bij de opleiding eerder dan bij de resultaten. Elke jeugdspeler krijgt evenveel kansen om deel te nemen aan de competitiewedstrijden. Bij het nastreven van de doelstelling van maximaal opleidingsrendement willen we tegelijkertijd het aspect “ontspanning” niet uit het oog verliezen. Familiaal

Wij willen een familiale club blijven waar vriendschap en gezelligheid belangrijk zijn, waar er een band is tussen spelers, trainers, ouders en club die het loutere sportieve overschrijdt, waar iedereen bereid is om, indien nodig, een handje toe te steken.

Gezond

Gezondheid staat voorop. De fysieke gezondheid van onze leden, de financiële gezondheid van de club.

Respect en samenwerking

In onze onderlinge relaties zijn respect en samenwerking sleutelwoorden. Het bestuur, alle leden, ouders en trainers zullen elkaar met wederzijds respect behandelen. Het taalgebruik zowel op als naast het veld dient dan ook te getuigen van goede smaak, wellevendheid en respect. Samenwerking van alle betrokkenen om er samen iets van te maken.

  • Respect voor de tegenstrevers.
  • Respect voor de scheidsrechters.
  • Respect voor genomen beslissingen.
  • Respect voor het materiaal.

3. Onze ambitie

Seniors Met onze Seniors Heren en Dames hebben wij de sportieve ambitie om als amateurploeg binnen de aanwezige budgettaire beperkingen zo hoog mogelijk te spelen met een maximale inbreng van eigen opgeleide jongeren.  Jeugd Met onze jeugd hebben wij de ambitie om voor elke leeftijdscategorie (waar mogelijk) competitie aan te bieden en dit zowel voor jongens als meisjes. De jongste ploegen spelen gemengd. Algemeen genomen willen wij een kwalitatief sterke jeugdopleiding aanbieden die spelers die er het talent voor hebben in staat stelt om later als senior te acteren op hoger niveau en aan alle anderen op hun best mogelijke niveau. Hierbij mogen we het aspect ontspanning niet uit het oog verliezen, zeker bij de jongere leeftijdscategorieën.